He participado en #GadisMicrorrelatos | Microrrelatos Gadis
CAST / GAL

Marco Pichucho, 42, A Rigueira (Xove)

Finalista

A escaseza de papel hixiénico, primeiro, e o desabastecemento de piscinas de xardín, despois, propiciou o seu reencontro co bidé e o aspersor.
Compartir: