He participado en #GadisMicrorrelatos | Microrrelatos Gadis
CAST / GAL

Nina, 55, A Coruña

Finalista

E logo mirando para nós lento e profundamente, sen pensar en nada e pensando en todo, abrazámonos.
Compartir: