CAST / GAL

Dispersión da luz
Laura Donibane, 28, Lugo

Pode que non teña suficiente osíxeno nas veas como para mudar a cor do ceo pero si para cambiar o anaco que se ve pola miña ventá.
Compartir: