CAST / GAL

A loita interna
Carmen G. Alvarez, 44, A Coruña

A túa respiración lévame á calma.
A calma lévame a miña inseguridade.
Porque téñote o meu carón.
A seguridade repentina faeme esquezer a angustia.
E con ela, a dor.
A da perda. A da loita perdida e non gañada.
E o despertar, volve a túa respiración.
E dela saco a forza, da loita perdida pero tamén gañada.
E así é o bucle destes días onde respirar supón correr media maratón e enfrentarme ó día a día unha batalla lexendaria.
Pero isto son só partes dunha guerra, que dura xa 4 anos, e na que vou gañándo batalla a batalla.
Compartir: