CAST / GAL

Soño e Acubillo
Macamen, 60, Pontevedra

Coa luz dos vagalumes e das mapoulas vou tecendo unha rede de fíos de mares inertes que me ancoren ao amarre que forman os teus brazos.
Fíos de escuma de ferro. Fíos de arame de seda.
De día. De noite. Sempre.
(No máis fondo da noite velai o meu cobizado soño).
Compartir: