CAST / GAL

Linguaxe de miradas
Ro, 33, Lugo

Finalista

Descubrirme reflexada no brillo dos teus ollos, pode haber algo máis fermoso? Si! Que ti descubras todo o que sinten os meus cando te miran.
Compartir: