CAST / GAL

DIVERSIDADE
MANUEL, 44, Lugo

Ela era control, así llo habían ensinado. Estudia, traballa, sé honesta pero interesada, asi que baixo o control e a orde supoñía tería unha vida coma un lago escancado de auga tépeda sin que nunca chegara a auga ó pescozo.
Chegou o día mais importante Martín naceu e tivo que aprender e desaprender o que significa a palabra diversidade.
Descubriu así de supeto que o lago era un mar as veces moi bravo, có tempo cambiou o control pola felicidade e foi todo un descubrimento.
Compartir: