CAST / GAL

Viva pero sen vivir
Carlichi, 18, Redes

Un día percatouse de que é a sociedade a que a cohíbe, por iso non sabe quén é. Só un monicreque manexado, influenciado en todo o que fai, porque se é distinta critícana.
Ve que a xente actúa igual, un chora pola morte dun familiar e o meniño que quere un xoguete fai o mesmo. Por qué se comportan igual en diferentes ocasións?
Son así porque a sociedade limítaos, dilles o que teñen que facer é ahí cando se plantexa ¨cómo me descubro, se non porque é a sociedade a que me vai guiar¨
Compartir: