CAST / GAL

E de súpeto, a vida.
Macamen Alonso, 62, pontevedra

A casa pechada tras anos de incertidume e doutras vidas anheladas.
Entrou e a súa amnesia fíxose cachizas.
Levala á casa da súa infancia foi o último intento de devolverlle a súa vida.
O aroma ao abrir o armario...
A súa nai sempre gardaba anacos daquel xabón entre a roupa. O mesmo xabón co que a bañaba cada día.
O cheiro encerraba todos os seus recordos e deixounos saír para ela.
Compartir: