CAST / GAL

Contacto

Teléfono de servizo de atención ao cliente Gadis: 900 825 500

Email de servizo de atención ao cliente Gadis: atencioncliente@gadisa.es

Protección de datos

Para os efectos da lexislación en materia de protección de datos, e do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, informa os usuarios que:

Que a información proporcionada na sección “formulario de contacto/caixa de correos” ten como finalidade a de atender a súa consulta, suxestión e/ou reclamación a fin de mellorar a atención ao cliente.

Calquera cliente ou usuario, poderá poñerse en contacto coas empresas do Grupo GADISA (Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A., Gadisa Retail S. L.U., Mercartabria S. L.U., Lucus Market S. L.U., Pontevicus S. L.U., Atlántica Saga Ourense S. L.U., Ecomás Supermercados S. L., Hipermercados e Economatos S.A.U., Bergantiños Área Comercial S. L., Bens Inmobles Corporativos Atlánticos 2008 S. L.Ou, Ezequiel Arribas S.A.U.) para que a súa consulta sexa atendida. Por iso, e a efectos dos datos solicitados nesta sección, informámoslle que será considerado Responsable de tratamento, aquela das sociedades do grupo ás cales se dirixe a mensaxe. Devanditos datos poderán ser comunicados ás sociedades pertencentes ao Grupo, para cumprir coa finalidade descrita.

Os datos serán destruídos tan pronto como se cumpra a finalidade descrita. As categorías de datos que piden son os relativos a datos identificativos, o nome e datos de contacto, email e teléfono no seu caso.

Estando lexitimada polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar esta política de privacidade.

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidad de datos dirixíndose a:

Por correo postal GADISA RETAIL S. L.U., situada no Polígono Piadela, s/n de Betanzos (15300 - A Coruña).
Por correo electrónico, á dirección lopd@gadisa.es.
Indicando en REF: Protección de datos (formulario de contacto gadis.es) e achegando fotocopia de DNI.

Igualmente ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos.

Mediante a aceptación de dita política vostede consente expresamente o citado tratamento Para máis información consulta a sección “Protección de datos”.